Offenses of service - Negligence at work. Critical Opinions

  • Bogdan Bîrzu Danubius University of Galati
Keywords: Crime; objective side and subjective side; the constitutive content

Abstract

In the content of the article we proceeded in examining the constitutive content of the crime of negligence in the service, with emphasis on the objective and subjective side. On the occasion of the analysis, we referred to the recent judicial practice in the matter, as well as to the considerations of two decisions of the Constitutional Court regarding this crime. From the perspective of repealing the legal norm of criminal law, we insisted on formulating a critical opinion regarding this action of the legislator, arguing the need to maintain the incrimination. The study is part of a course to be published in the next period at a recognized publishing house in the field. This paper can be useful both to students and masters of the profile faculties in the country, as well as to practitioners in the field of criminal law.

References

Mihail Udroiu, Drept penal, Partea specială, Sinteze și grile, Ediția 6, Ed. C.H.Beck, București, 2019;
Rodica Mihaela Stănoiu în, Vintilă Dongoroz (consultant științific: titlul VII; dispoziții finale; conducătorul și coordonatorul întregului volum), Siegfried Kahane, Ion Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai, Rodica Stănoiu, Victor Roșca, Explicații preliminare ale Codului penal român, Vol. III, Partea specială, Ed. Academiei Române, București, 1972;
Ilie Pascu în Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Chiș, Mirela Gorunescu, Costică Păun, Maxim Dobrinoiu, Norel Neagu, Mircea Constabntin Sinescu, Noul cod penal, Comentat, Partea specială, Ediția a III-a, revăzută și adăugită, Ed. universul Juridic, București, 2016;
Decizia Curții Constituționale nr. 518/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi ale art. 298 din Codul penal;
Curtea Constituțională, Decizia nr. 650 din 25 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 7 februarie 2019;
Î.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 5204/2004, disponibilă pe www.scj.ro;
Judecătoria sectorului 4 București, sentința nr. 627/2015, nepublicată;
Î.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 1998 din 11 iunie 2014, disponibilă pe www.scj.ro;
Î.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 946 din 14 martie 2014, disponibilă pe www.scj.ro;
Î.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 5204/2004, disponibilă pe www.scj.ro;
C.S.J., Completul de 9 judecători, decizia nr. 325/2004, disponibilă pe www.scj.ro;
Î.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 1423/2009, disponibilă pe www.scj.ro.
Published
2020-08-27
Section
Studies and Articles