Actualitatea Legislativă Națională și Europeană privind Drepturile de Autor

  • Radu Stancu

Abstract

Prezentul legislativ european și național este într-o dinamică constantă având un dublu scop: (1)
facilitarea liberei circulații a persoanelor, a mărfurilor, a capitalului ori a datelor prin armonizarea
legislațiilor naționale; (2) actualizarea codificărilor legislative cu jurisprudența constantă a instanțelor
naționale și europene.

Published
2020-03-19
Section
Articles