The Development of Entrepreneurship in the Romanian Rural Area

Authors

  • Gheorghe Chiru Danubius University

Keywords:

Keywords: entrepreneurship

Abstract

The practice of entrepreneurship in the Romanian rural space represents a social, physical and cultural concept, which is in the complementarity of the urban space. A complete definition would neglect and omit at the same time the complexity of ethnomethodological factors, as well as the structural diversity, presented as a specificity that shapes its personality and transposes it into an a priori space. Entrepreneurship is a process, which is based on identifying and managing an opportunity in the business environment, in order to capitalize it. The rural environment includes agricultural land, habitats, forests, traditional crops, natural landscapes, communities and different types of territories. This space represents the incorporation of most of the resources of the national economy, for example, resources from agriculture, fish farming, forestry, tourism or raw materials for industry.

References

. I. & Alecu, E. (2011). Situaţia agriculturii şi a exploataţiilor agricole în ţările membre ale Uniunii Europene/ The situation of agriculture and agricultural holdings in the Member States of the European Union. Bucharest: Editura Ceres.
Alecu, I.N. & Constantin, M. (2006). Agroturism şi marketing agroturistic/Agrotourism and agrotourism marketing. Bucharest: Ceres.
Alecu, I. & Constantin, M. (2009). Marketingul serviciilor în sistemul producţiei agroalimentare/Marketing services in the agri-food production system. Bucharest: Ceres.
Alexandri, C., et al. (2004). Tratat de Economia Agriculturii/Treaty on the Economics of Agriculture. Bucharest: Expert.
Anghelache, G. (2004). Piaţa de capital. Caracteristici, Evoluţii, Tranzacţii/Capital market. Features, Evolutions, Transactions. Bucharest: Editura Economică.
Băcescu, M., et al. (2013). Politici macroeconomice de integrare a României în Uniunea Europeană/Macroeconomic policies for Romania's integration into the European Union. Bucharest: Editura Universitară.
Bălan, C. (2006). Logistica - parte integrantă a lanţului de aprovizionare-livrare/Logistics - an integral part of the supply chain. Bucharest: Editura Uranus.
Barry, P. & Ellinger, P. (2014). Financial Management in Agriculture. 7th Edition. Pearson Education.
Beciu, S. (2013). Dezvoltare rurală durabilă/Sustainable rural development. Bucharest: Ceres.
Branson, R. (2017). Pierderea virginităţii/Loss of virginity. Bucharest: Editura Publică.
Bujor, M. & Dobre, I. (2012). Economia spaţiului rural/Rural economy. Bucharest: Editor Tribuna Economică.
Crutzescu, Ghe. (1986). Povestea unei străzi/The story of a street. Bucharest: Editura Humanitas.
Emilian R., et al. (2004). Fundamentele managementului firmei/Fundamentals of company management. Bucharest: ASE.
Furnică, D.Z. (1926). Industria şi dezvoltarea ei în Ţările Române/Industry and its development in the Romanian Lands. Bucharest: Tiparul românesc.
Georgescu, C. (2012). Pentru un ideal comun/For a common ideal. Bucharest: Editura Compania.
Georgescu, C. (2016). Cumpăna României/The Balance of Romania. Bucharest: Editura Christiana.
Giurcă D., et al. (2012). Reforma Politicii Agricole Comune în contextul perspectivei bugetare post-2013/Reform of the Common Agricultural Policy in the context of the post-2013 budget perspective. Bucharest: Institutul European din România.
Green, C. D. (1913). Glossary for Watson. Toronto: York University.
Hera, C., & Istudor, N. (2013). Agricultura domeniul strategic pentru securitatea şi siguranţa alimentară/Agriculture is a strategic area for food security and safety. Bucharest: Editura Academiei Române.
Ilie, V. (2007). Gestiunea financiară a întreprinderii/Financial management of the enterprise. Bucharest: Meteor Press.
Ionescu, N. (2016). Individul religios/Religious individual. Bucharest: Cartex.
Istudor, N., et al. (2016). Dezvoltarea rurală, în perioada 2014 - 2020, în contextul Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene/ Rural development, in the period 2014 - 2020, in the context of the Common Agricultural Policy of the European Union. Seria Cunoaşte România. Retrospective 2007 – 2013/ Get to know Romania series. Retrospective 2007 - 2013, Coord. Văcărel I. Bucharest: Editura Academiei Române.
Istudor, N. (2006). Dezvoltarea rurală şi regională a României în perspectiva integrării în Uniunea Europeană/Romania's rural and regional development in the perspective of integration into the European Union. Bucharest: Editura ASE.
Maliţa, M., & Georgescu, C. (2008). Reprofesionalizarea României/Reprofessionalization of Romania. Bucharest: Compania.
Manole, Victor, et al. (2011). Performanţa agriculturii și a dezvoltării rurale/Performance of agriculture and rural development. Bucharest: Tribuna Economică.
Meadows, D. et al. (1971). Limits of Growth. Moscow.
Moldovan, I.A. (2014). Does the Financial System Promote Sustainable Development? Central European Business Review 4(2), pp. 40-47, DOI:10.18267/j.cebr.125.
Morand, P. (2000). Bucharest. Cluj-Napoca: Editura Echinox.
Nicolescu, O. & Ilieş, L. (2011). Minidicţionar de management/Management mini-dictionary. Bucharest: ProUniversitaria.
Raportul anual de punere în aplicare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 – 2020/Annual report on the implementation of the National Rural Development Program for the period 2014 - 2020.
Roşca, C., & Manolescu, M.J. (2004). Managementul producţiei/Production management. Craiova: Certi.
Roşca, C., & Istudor, N. (2016). Cercetarea culturii organizaționale în România/Organizational culture research in Romania. Craiova: Editura Universitaria Craiova.

Downloads

Published

2022-03-16

Issue

Section

Entrepreneurial Perspectives