Scrisoare de intenție
Stimați colegi din universitățile partenere,

Instituția noastră, Universitatea „Danubius” din Galați, a inițiat în urmă cu 10 ani un proiect academic de studiere multidisciplinară a arealului Dunării. Ați participat la cele nouă ediții ale conferinței cu tema „Dunărea, axă a identității europene, ați publicat studii și articole în revista de profil. Prin Salonul Academic Cultural și prin revista de cultură universitară „Danubius Universitasˮ am lansat cărți de profil științific și cultural ale colegilor din universitatea noastră și din cele partenere. Toate aceste activități în care v-ați implicat ne obligă la pasul următor.

O cercetare academică individuală e acceptabilă și lăudabilă, însă marea performanță, inovația și pragmaticul se obțin prin cercetarea în echipă. Avem deja un nucleu de cercetători interesați într-o astfel de implicare, descoperiți și cultivați de noi cu ocazia edițiilor itinerante ale conferinței din 29 iunie (ziua Dunării). Dincolo de celebrarea acestui eveniment, ne-am gândit că ar fi util să umplem cu gol informativ: rolul Dunării în viața și acțiunea țărilor riverane. Varietatea informațiilor pe care le-am accesat deja sau care așteaptă să fie descoperite ne obligă la redactarea unei sinteze pe care o vedem pusă sub sigla Enciclopedia Dunării, o lucrare organizată tematic, tocmai pentru a putea acoperi și finaliza textele aferente domeniului respectiv. Spre exemplificare, enumerăm câteva teme: navigație, fonii, etnii și limbi, instituții religioase și laice, cetăți, târguri și orașe etc. Din fiecare universitate parteneră intenționăm să cooptăm cadrele universitare interesate ca să finalizăm în fiecare an câte 2-3 teme, rezultatul fiind comunicat public în cadrul conferinței anuale din 29 iunie.

Într-o întâlnire preliminară din 26 septembrie 2019 s-au discutat probleme organizatorice aferente demersului. Noi am propus o denominație de tipul Institutul Dunării, o structură multinațională, în care universitățile partenere să fie parteneri egali, nouă, Universității Danubius, revenindu-ne rolul de coordonatori ai acestui ansamblu multidisciplinar. Denominația de Institutul Dunării incumbă câteva probleme legislative și de aceea ne vedem obligați să vă propunem o întâlnire a rectorilor din universitățile partenere pentru a găsi cele mai potrivite soluții organizatorice în a doua jumătate a lunii noiembrie 2019. Până atunci, când o parte dintre formalități vor fi rezolvate, așteptăm propuneri și inițiative din partea Domniilor Voastre, pe care le vom analiza și corobora spre o finalitate imediată. Inițiativa noastră nu presupune costuri din partea partenerilor din proiect, enciclopedia va avea inițial o formă electronică în limba engleză și variante în limba oficială din universitățile partenere, dacă se va considera necesar.

Ca să finalizăm un astfel de demers forțele noastre științifice sunt insuficiente și de aceea apelăm la coparticiparea Domniilor Voastre. Vom fi nevoiți să apelăm la arhive, la muzee, la instituții, demersuri care presupun implicare solicitantă din partea inițiatorilor; forma gândită inițial ne obligă la astfel de căutări de colaboratori și din afara mediului academic. Și în acest sens așteptăm să ne comunicați cum gândiți organizarea muncii de cercetare. Până la întâlnirea din noiembrie 2019 am dori să avem acceptul Domniilor Voastre și eventuale propuneri organizatorice. Cunoscându-vă de ani buni și apreciindu-vă colaborările, suntem siguri că vom găsi energia care să ne ducă spre o finalizare de succes și de mare impact gnoseologic.

Cu deosebită considerație,

Grupul de Inițiativă Academică:

Conf.univ.dr. Andy Pușcă

Rectorul Universității Danubius

Conf.univ.dr. Florian Nuță

Prorector cu Cercetarea Științifică

Conf.univ.dr. Gheorghe Lateș

Inițiator de proiect