Considerații privind securitatea domestică

Authors

  • Emanuel- Stefan Marinescu Danubius University of Galati
  • Viorel-Cătalin Mihalcea

Abstract

În mod indubitabil, analiza aspectelor de resortul securității trebuie să fie situată la nivel
geopolitic. În abordarea securităţii vor fi menținute nivelurile de interes geopolitic, putându-se
discuta de securitate globală, regională3 şi naţională. Securitatea națională poate fi considerată ca
reprezentând ansamblul unitar al politicilor, strategiilor, metodelor, regulilor, măsurilor,
posibilităților și modalităţilor de utilizare a potențialului uman național, material, economic,
financiar, militar, diplomatic şi de altă natură, în vederea atingerii scopurilor, obiectivelor și
dezideratelor de dezvoltare armonioasă a țării, liberă, conform opțiunilor cetățenilor și normelor
dreptui internațional. Ca urmare, securitatea națională poate și trebuie analizată din perspectiva
dimensiunilor ce o compun: politică, financiară, economică, socială, alimentară, militară, de
mediu, internă etc. În mod indubitabil, laturile ce definesc securitatea ca întreg, cunosc a
interacţiune strânsă. Cerințele prioritare de acțiune privesc eforturile întreprinse pe durata
posibilelor confruntări hibride intervenite în teritoriul național.Toate formele tipice de criză
afectează și știrbesc nivelul de securitate al statului, impunând corecții post-criză.

Downloads

Published

2020-11-23

How to Cite

Marinescu, E.-. S., & Mihalcea, V.-C. (2020). Considerații privind securitatea domestică: Array. Danubius Universitas, 2(1). Retrieved from https://dj.univ-danubius.ro/index.php/DU/article/view/668

Issue

Section

Articles