Organizarea și misiunea bibliotecii Universităţii „Danubius” din Galaţi

  • Mirela Andreea Tarbă Danubius University of Galati

Abstract

Biblioteca, organizaţie specializată în păstrarea şi comunicarea anumitor valori, este caracterizată de o cultură organizaţională specifică, a cărei cunoaşteri este esenţială pentru funcţionarea ei. Conform Legii bibliotecilor nr. 334∕2002, actualizată 2013, cap.1, art. 1, alineat c), prin bibliotecă universitară se înţelege „biblioteca aflată prioritar în serviciul studenților, al cadrelor didactice și al cercetătorilor din universități și alte instituții de învățământ superior și de cercetare care, în limitele prevăzute de regulamentul de organizare, poate funcționa și ca bibliotecă publică. ”

 

Published
2021-02-02
Section
Cultura Organizationala