Stabilirea si Colectarea Creanţelor Fiscale

Authors

  • Daniela Pohrib

Keywords:

creanțe fiscale; buget local; execuție bugetară

Abstract

Colectarea creanțelor fiscale datorate bugetelor locale reprezintă o prioritate în cadrul
execuției bugetare, care constă în realizarea veniturilor în termenul și cuantumul stabilit și efectuarea
cheltuielilor conform destinației prevăzute. Realizarea veniturilor în cuantumul prevăzut reprezintă un
imperativ legal, fiind de interes în cadrul execuției bugetare, pe langă necesitatea atingerii nivelului
programat, și realizarea de venituri superioare celor stabilite. În același timp, efectuarea cheltuielilor
conform destinației prevăzute și aprobate în bugetul general consolidat reprezintă o obligație legală.
Ambele etape sunt crucial importante deoarece numai transpunerea lor concomitent în practică este de
natură a asigura finanțarea activităților și buna funcționare a instituțiilor publice și evitarea situației de
criză financiară sau insolvență.

Downloads

Published

2020-03-19

Issue

Section

Articles