The Contributions to the History of the Forest Fund' Institutionalization of Bessarabia During the 19-20 Centuries

Authors

  • Gheorghe Cojocaru Institute of History
  • Cătălina Frangopol Moldova State University

Keywords:

Forest Fund; Bessarabia; environment

Abstract

During the 19th and 20th centuries, forest' management in historical Bessarabia was carried out through laws, regulations and specialized institutions, with the idea of planning the management of a multi-year forest fund. The administrative measures taken in this regard have undergone changes depending on the events, processes and phenomena that took place in the Russian Empire, in the Romanian space and in its environs.

Author Biographies

Gheorghe Cojocaru, Institute of History

Assoc. prof. dr. hab.

Cătălina Frangopol, Moldova State University

PhD Student

References

***(2010) Proiect al Guvernului Republicii Moldova, Cu privire la modificarea hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului limită ale aparatului central al acesteia.

Disponibil: https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiectul_427_0.pdf

***Boboc N., Consideraţii cu privire la legităţile de repartiţie spaţială a peisajelor silvice în Republica Moldova. In: Mediul Ambiant . 2008, nr. 4(40), pp. 17-19. ISSN 1810-9551.

***Boboc N., Probleme de regionare fizico-geografică a teritoriului Republicii Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 1(307), pp. 161-169. ISSN 1857-064X.

***Boboc N., Bejan I., Angheluţa V., Aprecierea dinamicii peisajelor forestiere cu utilizarea metodelor cartografice şi a teledetecţiei în regiunea centrală a Republicii Moldova . In: Mediul Ambiant . 2012, nr. 5(65), pp. 9-13. ISSN 18109551.

***Enciu N., Pentru o istorie a pădurilor în Basarabia interbelică. Reforma agrară din Basarabia din anii 1918-1924 și dosarul pădurilor. În: Anuarul Institutului de Istorie . 2020, nr. 9, pp. 188-199. ISSN 2345-1939.

***Filipescu C., Giurgea E. N., Basarabia. Considerațiuni generale, agricole, economice și statistice, Institutul de arte grafice „România Nouă”, Chișinău, 1919, p. 119

***Teodorescu I., Basarabia, în „Buletinul statistic al României”, seria IV, vol. XIV, nr. 1, 1919, p. 37

Downloads

Published

2023-01-10

How to Cite

Cojocaru, G., & Frangopol, C. (2023). The Contributions to the History of the Forest Fund’ Institutionalization of Bessarabia During the 19-20 Centuries. Journal of Danubian Studies and Research, 12(2). Retrieved from https://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/1962

Issue

Section

Local Communities-Diachrony and Synchrony