Finds of Coins of the Pontic State of the Mithridates Eupator on the Territory of the Northern and North-Eastern Part of Ukraine

Authors

  • Vasyl Orlyk Central Ukrainian National Technical University

Keywords:

: Pontic state; Northern and North-Eastern part of Ukrainee; coin finds; numismatics; trade

Abstract

The findings of Pontic coins on the territory of the Northern and North-Eastern part of Ukraine are analysed. The purpose of the research is to study and systematize the findings of coins of the Mithridates Eupator Pontic state in the Northern and North-Eastern part of Ukraine. For the first time in historiography, a study of coin finds of the cities of Pontus and Paphlagonia during the time of Mithridates Eupator was carried out on the territory of the Northern and North-Eastern part of Ukraine.

References

Anokhin, V. A. (2011). Antichnyye monety Severnogo Prichernomor'ya. [Antique coins of the Northern Black Sea coast]. Kyiv: Stilos. [in Russian].

Kotsur, V. (2017). Historiography of the Ukrainian Treasurology. Ukrainskyi numizmatychnyi shchorichnyk – The Ukrainian Numismatic Annual, 1, 15–32. [in Ukrainian].

Maksimova, M. I. (1956). Antichnyye goroda Yugo-Vostochnogo Prichernomor'ya. Moskva; Leningrad. [in Russian].

Mielczarek, M. & Orlyk, V. (2019). New find of Olbian coins. Tarashcha district, Kyiv region, Ukraine. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 13, 33–39.

Mielczarek, M. (1989). Ancient Greek coins found in Central, Eastern, and Northern Europe. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.

Myzgin, K., Stepanenko, S., & Sytyi, Yu. (2018). On the finding of the pantikapaion obol on the early medieval hillfort of Shestovytsya. Ukrainskyi numizmatychnyi shchorichnyk – The Ukrainian Numismatic Annual, (2), 15-26.

Nikolaev, M.I. (2020). The chronology of Olbian ‘Borysthenes’. Ukrainskyi numizmatychnyi shchorichnyk – The Ukrainian Numismatic Annual, 4, 14–42.

Orlyk ,V. (2021-c). The find of ancient coins in the Tiasmyn river basin from the sixth to the first century BC. Ukrainskyi numizmatychnyi shchorichnyk – The Ukrainian Numismatic Annual, 5, 5-44. [in Ukrainian]

Orlyk, V. & Orlyk, S. (2019). Teoretyko-metodolohichni ta dzhereloznavchi problemy ekonomichnoyi istoriyi Ukrayiny. [Theoretical-methodological and source-studying problems of the Economic history of Ukraine]. Universum Historiae et Archeologiae. 2/2, 5–26. [in Ukrainian].

Orlyk, V. (2020-a). Finds of Coins of Kingdom of Pontus of Mithridates Eupator on the Territory of the Right Bank-Dnipro Forest-Steppe. Ukrayinsʹkyy istorychnyy zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 6, .93–103. [in Ukrainian].

Orlyk, V. (2020-b). The finds in the River basin of Tiasmyn copper coins of Olbia with the Demeter and «Istrian» variant of the city emblem. Ukrainskyi numizmatychnyi shchorichnyk – The Ukrainian Numismatic Annual, 4, 5-13.

Orlyk, V. (2021-a). Do pytannya isnuvannya hroshovoho obihu v naselennya lisostepovoyi zony Pravoberezhnoyi Naddnipryanshchyny v V–I st. do n.e. [On the question of the existence of money circulation in the population of the forest-steppe zone of the Right-Bank Dnieper region in the V–I centuries B.C.]. Abstracts of Papers: Problemy i perspektyvy numizmatyky Antychnoyi ta Rymsʹkoyi doby na terenakh Pivdenno-Skhidnoyi Yevropy, I Mizhnarodnyy fakhovyy seminar, prysvyachenyy pamʺyati V. O. Anokhina, 26 veresnya 2019 roku. (pp. 9–11). Medzhybizh – Zhytomyr. [in Ukrainian].

Orlyk, V. (2021-b). The New Type of the Olbian Copper Coin from the Time of Mithridates Eupator. Stratum plus. №6, 87-92.

Orlyk, V., & Orlyk, S. (2020). The New Find of a Bronze Coin of Kerkinitis in the Middle Dnieper Ukraine (Horodysche District, Cherkasy Region, Ukraine). Danubius XXXVIII, Supliment. 9–23.

Orlyk, V., Kotsur, V., & Tsyganenko, L. (2019). Klad ol'viyskikh monet «borisfenov», naydennyy v Gorodishchenskom rayone Cherkasskoy oblasti vesnoy 2018 goda. [Hoard of Olbia coins "Borisfen", found in the Gorodishchensky district of the Cherkasy region in the spring of 2018]. Acta Archaeologica Lodziensia, 65, 37–48. [in Russian]

Shestopal, A. V. (2007). Skarby Cherkashchyny. [Treasures Cherkasy region]. Cherkasy: Vyd. Androshchuk P.S. [in Ukrainian].

Shostopal, A.V. (2016). Nadkhodzhennya antychnykh monet na Serednye Podniprov'ya u skifsʹkyy period. [Receipt of ancient coins in the Middle Dnieper in the Scythian period]. Abstracts of Papers: Chyhyrynshchyna: istoriya i sʹohodennya. V naukovo-praktychna konferentsiya 12–13 lystopada 2015 r. (pp. 25–28). Cherkasy, [in Ukrainian].

Sidarovich, V. (2014). The Finds of Greek and Roman Provincial Coins in Belarus. NOTAE NUMISMATICAE - ZAPISKI NUMIZMATYCZNE. T.IX. URL.: https://media.mnk.pl/images/upload/o-muzeum/wydawnictwa/Notae/Tom_IX/V.SIDAROVICH_The_Finds_of_Greek_and_Roman_Provincial_Coins_in_Belarus.pdf

Sylloge Nummorum Graecorum. (1993). The British Museum. The Black Sea. IX/I.

Tselekas, P. & Papageorgiadou-Banis, Ch. (2008). Countermarks on the hellenistic coinages of the Cyclades. Msailing in the Aegean. Readings on the economy and trade routes. Athens 157-187.

Downloads

Published

2023-01-10

How to Cite

Orlyk, V. (2023). Finds of Coins of the Pontic State of the Mithridates Eupator on the Territory of the Northern and North-Eastern Part of Ukraine. Journal of Danubian Studies and Research, 12(2). Retrieved from https://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/1968

Issue

Section

Local Communities-Diachrony and Synchrony