Myths’ shifting in the works of Haxhiademi

  • Saranda Buzhala University of Gjakova
Keywords: Haxhiademi; classical models; dramaturgy; mythical; Greek Antiquity

Abstract

Etehem Haxhiademi is an Albanian author between the two world wars period. Based on his writings, we have seen him as the author of classical models of dramaturgy, and meanwhile his tragedies as subject taken from Albanian antiquity and the Middle Ages, from ancient mythology, as well as from the biblical one, who creates them by giving the spirit and the era in which he lives. This work is therefore focused mainly on these mythical models of Haxhiademi, which were observed with the help of the comparative method, sometimes also analytical.

Even with the help of intertextual interpretations, very serious conclusions have been reached about the shifting  and remodeling of the myths of Greek Antiquity, the biblical ones but also the Albanian myths by Haxhiademi. Through the confrontation of contrasts, Haxhiademi brings the classic model of tragedy in verse. We have seen that the myth is identified with the real historical events, that the author has mythologized the life and history and that at the same time replaces the mythical heroes in time and space.

The fact that the tragedies of this author are extended beyond the Albanian borders, in the ideological and semantic aspect,  shows that this work is of great interest to be considered as a comparative approach by literature-lovers.

References

• Ag Apolloni, Parabola postmoderne, Instituti Albanalogjik, Prishtinë, 2010.
• Agron Xhagolli, Folklori shqiptar në bashkëkohësi, Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Tiranë, 2013.
• Claude Lévi-Strauss, Myth and Meaning, Taylor & Francis e-Library, London, 2005.
• Daniel Chandler, Semiotics for Beginners, London, Routledge, 2002.
• Etëhem Haxhiademi, Vepra 1, Faik Konica, Prishtinë, 2000.
• Etëhem Haxhiademi, Vepra 2, Faik Konica, Prishtinë, 2000.
• Homeri, Iliada, Buzuku, Prishinë, 2006.
• Homeri, Odiseja, Buzuku, Prishtinë, 2006.
• Kujtim Rrahmani, Intertekstualiteti dhe Oraliteti, AIKD, Prishtinë, 2002.
• Kujtim Shala, Epistemologjia e dytë, Buzuku, Prishtinë, 2016.
• Maria Pia Pozzato, Semiotika e tekstit, (përkthyer nga Dhurata Shehri) Albas, Tiranë, 2017.
• Mark Tirta, Mitologjia ndër shqiptarë, Akademia e Shkencave, Tiranë, 2004.
• Matei Calinescu, Pesë fytyrat e modernitetit: Modernizmi, avangarda, dekadenca, kiçi dhe postmodernizmi, Dituria,Tiranë, 2012.
• Northrop Fraj, Anatomia e Kritikës, Rilindja, Prishtinë, 1990.
• Nysret Krasniqi, Episteme letrare, 99-AIKD, Prishtinë, 2010.
• Nysret Krasniqi, Rrëfimi dhe shkrimi (“Lahuta e Malcis” e Gjergj Fishtës), AIKD, Prishtinë, 2003.
• Osman Gashi, Letërsia dhe miti, Om, Prishtinë, 2014.
• Osman Gashi, Miti dhe romantizmi europian, Kosova Pen Center, Prishtinë, 2005.
• Rene Wellek, Austin Warren, Teoria e letërsisë, Shtëpia Botuese Enciklopedike, Tiranë, 1994.
• Roland Barthes, Mitologjitë, Pika pa sipërfaqe, Tiranë, 2016.
• Roland Barthes, Myth today, (A Barthes Reader, ed.Susan Sontag), vintage, London, 2000.
• Sabri Hamiti, Vepra 8, Faik Konica, Prishitnë, 2002.
• Sabri Hamiti, Studime letrare, Libri 21, Botime të veçanta XLIX, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2003.
• Yeleazar Meletinsky, The Poetics of Myth, Routledge, New York, 2000.
Published
2021-07-02
Section
Sensus et Interpretatio