The Semiotic Paradigm – a Transdisciplinary Approach to Sciences

Authors

  • Ioan S. Carac

Keywords:

transdisciplinarity; semiotics; integral linguistics; hexadic model; Eugenio Coseriu

Abstract

This essay deals with inter-, pluri- and transdisciplinarity, taking as a point of departure some studies written by scholars such as Eugenio Coseriu, Stéphane Lupasco, Basarab Nicolescu, Petru Ioan. Aware of the crisis encountered by modern epistemology, Ioan S. Cârâc states that semiotics can pilot the other sciences in the future. In order to choose a way that leads to studying reality as an unfragmented whole, one needs to switch the analytical mode of thinking, specific to traditional science, with the synthetical mode of thinking. In other terms, semiotics (the science of signs) could impose a transdisciplinary logical method which is meant to disentangle modern epistemology. Ioan S. Cârâc tries to prove that semiotics should be essentially a unitary and transdisciplinary theory and, consequently, he finds within the Romanian culture possible solutions for establishing such an integral semiotics: that is, Eugenio Coseriu’s integral linguistics, along with some theoretical ideas belonging to the logician Petru Ioan, who elaborated a hexadic model of the “semiotic situation”, envisaging semiotics as a syntax semantically and pragmatically justified.

References

Benveniste, É. (2000). Probleme de lingvistică generală, vol. I-II. București: Teora.

Bohm, D. (1995). Plenitudinea lumii și ordinea ei. București: Humanitas.

Botezatu, P. (1971). Valoarea deducției. București: Editura Științifică.

Botezatu, P. (1973). Semiotică și negație. Orientare critică în logica modernă. Iași: Junimea.

Botezatu, P. (1979). Note de trecător. Reflecții pe marginea vieții. Iași: Junimea.

Botezatu, P. (1983). Constituirea logicității. București: Editura Științifică și Enciclopedică.

Capra, F. (1995). Taofizica. O paralelă între fizica modernă și mistica orientală. București: Editura Tehnică.

Carnap, R. (1972). Semnificație și necesitate. Un studiu de semantică și logică modală. Cluj-Napoca: Dacia.

Cârâc, Ioan S. (2003). Teoria și practica semnului. Iași: Institutul European.

Coşeriu, E. (1996). Lingvistica integrală, Interviu realizat de Nicolae Saramandu. București: Editura Fundaţiei Culturale Române.

Deely, J. (1997). Bazele semioticii. București: All.

Dumitriu, A. (1973). Teoria logicii. București: Editura Academiei.

Florescu, V. (1973). Retorica și neoretorica. Geneză, evoluție, perspective. București: Editura Academiei.

Greimas, A.J. (1976). Semiotique et sciences sociales. Paris: Seuil.

Gusdorf, G. et alii (1986). Interdisciplinaritatea și științele umane. București: Editura Politică.

Hjelmslev, L. (1967). Prelimarii la o teorie a limbii. București: Centrul de Cercetări Fonetice și Dialectale.

Husserl, E. (1957). Logique formelle et logique transcendentale. Paris: P.U.F.

Ioan, P. (1980). Axiomatica. Studiu morfo-logic. București: Editura Științifică și Enciclopedică.

Ioan, P. (1995). Orizonturi logice. Deschideri și resemnificări în universul actual al formalismelor. București: Editura Didactică și Pedagogică.

Kuhn, Th. (1976). Structura revoluțiilor științifice. București: Editura Științifică și Enciclopedică.

Lohisse, J. (2002). Comunicarea. De la transmiterea mecanică la interacțiune. Iași: Polirom.

Lupasco, S. (1982). Logica dinamică a contradictoriului. București: Editura Politică.

Lupaşcu, Ș. (1999). Omul și cele trei etici ale sale. Iași: Editura „Ștefan Lupașcu”.

Marcus, S. (1969). „Lingvistica, știință pilot”, în Studii și cercetări lingvistice, XX, 1969, 3, pp. 235-245.

Nicolescu, B. (1999). Trandisciplinaritatea. Manifest. Iași: Polirom.

Pavel, T. (1993). Mirajul lingvistic. Eseu asupra modernizării intelectuale. București: Editura Univers.

Peirce, Ch.S. (1990). Semnificație și acțiune. București: Humanitas.

Quine, W. van O. (1970). Philosophy of Logic. New York: Prentice-Hall.

Saussure, F. de (1998). Curs de lingvistică generală. Iași: Polirom.

Sebeok, T.A. (1963). „Review of Communication among Social Bees”, in Language, 1963, 39.3, pp. 448-466.

Sebeok, T.A. (1974). „La dinamique des signes”, in Morin, E., Massimo, P.P. (1974). L’Unité de l’homme. Paris: Edition de Seuil.

Toma, R. (1982). Epistemă, ideologie, roman: secolul XVIII francez. București: Editura Univers.

Wittgenstein, L. (1991). Tractatus logico-philosophicus. București: Humanitas.

Downloads

Published

2022-12-22

How to Cite

Carac, I. S. . (2022). The Semiotic Paradigm – a Transdisciplinary Approach to Sciences. Acta Universitatis Danubius. Communicatio, 16(3 (Special issue). Retrieved from https://dj.univ-danubius.ro/index.php/AUDC/article/view/2248