School and education in the digital age

Authors

  • Adrian Beteringhe Danubius University of Galati
  • Lidia Stanciu
  • Cornelia Tureac

Keywords:

digitization, adaptation, change, innovation, artificial intelligence, information teaching

Abstract

For the future, online training will gain a significant weight in terms of the instructional dimension (transmission of information) and, above all, it will address those segments of the population that have formed skills in the traditional training system. However, if for an adult it is more worthwhile to participate in an online training or professional conversion course, than an actual trip to a learning space, for those at the beginning of the educational process, presence in the classroom is indispensable. Change does not only mean technology and innovation, but, above all, communication, but also the teacher's ability to adapt and reinvent, to create an attractive and generous learning environment and in a virtual environment for his students, will contribute a lot to learning success.

References

Adăscăliţei, Adrian (2007). Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica. Iași: Editura Polirom;

Aurel ARDELEAN, Octavian MÂNDRUŢ,( coord),( 2012), Didactica formarii competentelor, Ed. Vasile Goldiş” University Press, Arad;

Mușata-Dacia Bocoș, Intruirea interactivă, Editura POLIROM, 2013, București;

Bîrzea, C., Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995;

Cristea, Sorin, Stanciu, Filip,( 2010), Fundamentele educatiei, vol I, Ed. ProUniversitaria, Bucuresti;

Cerghit, Ioan, 2002, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri și strategii, Editura Aramis, București;

Gliga, L., (2002), Standarde profesionale pentru profesia didactică, MEC, Bucureşti;

Havey A., Puccio D. (2017), Sex, lik-uri și rețele sociale – comunicarea cu adolescenții în era digitală, editura Niculescu, București;

Moraru L. (2022), Proiect Wellbeing at school, Erasmus Plus, Luxemburg;

Marga, A. (2000). Educația în Tranziție, Programul Universitar Phare , Paideia, București;

Nicolescu, L. (2001). Contribuția educației pentru o tranziție spre o economie de piață: Cazul român. în ed. Kari;

Novak, C., Jigau M., Brancoveanu R., Iosifescu, S și Badescu M. (1998). Cartea albă a educației din România, Ministerul Educației, București. OECD, (2000). Review-uri pe politicile naționale pentru educație, România

Drăghicescu, L., Petrescu, A.M.. (2007). Învăţarea prin cooperare – garant al unei învăţări de calitate. În volumul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Perspective ale educaţiei sociale şi emoţionale, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula departamentului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic, Psihologie şi Psihopedagogie Specială-Pedagogie-Metodică, Tom XI, Partea I. Oradea: Editura Universităţii din Oradea, pp. 375 – 385.

Negreţ-Dobridor, I., Pânişoară, I. O.. (2005). Ştiinţa învăţării. De la teorie la practică. Iaşi: Editura Polirom.

Oprea, C.L.. (2006). Strategii didactice interactive. Bucureşti: E.D.P..

Pânişoară, I. O.. (2008). Comunicarea eficientă, ed. a III-a,revăzută şi adăugită. Iaşi: Editura Polirom

Potolea, Dan, Toma, Steliana, Borzea, Anca (coord.) (2012), Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional, CNEE – EDP, București;

Pacurari , Otilia,(coord.) (2003), Strategii didactice inovative, Bucuresti, Editura Sigma;

PIAGET, J. (1998), Psihologia inteligenţei. Bucureşti: Editura Ştiinţifică;

PREDA, V. (2001) Principiile didactice, în Ionescu, M, Radu, I (coord.) Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca;

Salcudean M. (2015), New media, social media și jurnalismul actual, Editura Tritonic, București.

Downloads

Published

2023-10-31

How to Cite

Beteringhe, A., Stanciu, L., & Tureac, C. (2023). School and education in the digital age. Didactica Danubiensis, 3(1), 138–153. Retrieved from https://dj.univ-danubius.ro/index.php/DD/article/view/2433

Issue

Section

Pedagogical Practices