The Stylistic Value of Some Phraseologisms from I. Creangă and P. Ispirescu’s Fairy Tales

Authors

  • Elvira Buzoianu-Ambrinoc Școala Doctorală Filologie din cadrul IOSUD Pitești

Abstract

Phraseologisms are very important in creating the universe of the fairy tales, because this
type of narrative discourse is characterized by specific features. In addition to the fact that they help
framing the literary genre, phraseologisms also give expressiveness to the narrative discourse. Most
of the expressions are connected to the main themes identified in the fairy tales authored by Ispirescu
and Creangă, so they are used in a similar manner in both writers’ works. A slight difference can be
noticed in the way Ispirescu necessarily adheres to respect the authenticity of the collected fairy tales,
while Creangă creatively distances himself from the literary genre. The beauty of the language they
both use is obviously due to the phraseologisms as well.

References

Cireș, L. (1988). „Disputa” – Procedeu artistic de sorginte folclorică în opera lui Ion Creangă, in

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXXII • 1988-1991 B. Istorie literară, Academia

Română, Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, pp. 14-17.

Creangă, I. (2018). Opere. Ediție critică, note și variante, glosar de Iorgu Iordan și Elisabeta Brâncuș,

prefață de Eugen Simion, Academia Română. București: Fundația Națională pentru Știință și Artă,

Muzeul Național al Literaturii Române.

Hristea, Th. (1984). Introducere în studiul frazeologiei, in Theodor Hristea (coord.), Sinteze de limba

română, ediţia a III-a. București: Editura Albatros, pp. 134-160.

Iordan, I. (1977). Limba literară. Studii și articole. Ediție îngrijită și note de Pavel Țugui și Ion

Trăistaru. Craiova: Editura Scrisul Românesc.

Ispirescu, P. (1997). Legende sau Basmele românilor. București: Editura Fundației Culturale Române.

Milică, I. (2017). Corespondențe biblice în poveștile lui Ion Creangă, în Philologica Jassyensia, an

XIII, nr. 1 (25), Academia Română, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Asociația

Culturală „A. Philippide”, pp. 93-106.

Munteanu, Cr. (2013). Frazeologie românească. Formare şi funcţionare. Iași: Institutul European.

Popușoi, C. (2019). Valori semantice ale unităților frazeologice românești cu numeralul trei, in

Philologica Jassyensia, an XV, nr. 1 (29), Academia Română, Institutul de Filologie Română „A.

Philippide”, Asociația Culturală „A. Philippide”, pp. 105-118.

Tohăneanu, G. I. (1969). Stilul artistic al lui Ion Creangă. București: Editura Științifică.

Downloads

Published

2023-12-15

How to Cite

Buzoianu-Ambrinoc, E. (2023). The Stylistic Value of Some Phraseologisms from I. Creangă and P. Ispirescu’s Fairy Tales. Acta Universitatis Danubius. Communicatio, 17(2), 54–67. Retrieved from https://dj.univ-danubius.ro/index.php/AUDC/article/view/2733

Issue

Section

Communication and Style