Political and Legal Aspects Regarding Romania's Participation in the Second World War

Authors

  • Gheorghe Stefan Danubius University of Galati

Keywords:

Second World War

Abstract

Romania's participation in the Second World War was determined by political considerations and strategic needs, generated by the evolution of the international political situation in the middle of the twentieth century. The loss of an area of about 1/3 of the national territory and 6 million inhabitants, in favor of the three neighbors of the Romanian state, respectively the Soviet Union, Hungary and Bulgaria will be the fundamental reason for Romania's participation in military operations on both fronts. east and west, of the second world conflagration.

Author Biography

Gheorghe Stefan, Danubius University of Galati

Associate Professor, PhD

References

I.COLECŢII DE DOCUMENTE PUBLICATE:

• Flori Stănescu, Dragoş Zamfirescu: Ocupaţia Sovietică în România, Documente 1944-1946, Editura Vremea, Bucureşti, 1998.

• Valeriu Florin Dobrinescu, Lenuţa Nicolescu, Gheorghe Nicolescu: Relaţiile Militare Româno-engleze (1918-1947), Editura Cultura, Piteşti, 1998

• Ioan Scurtu, Gheorghe Z. Ionescu, Eufrosina Popescu, Doina Smârcea: Istoria României între anii 1918-1944, Culegere de Documente, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982

• Stelian Neagoe: Istoria Politică a României, 1944-1947, Editura Noua Alternativă, Bucureşti, 1996

• Marius Oprea, Banalitatea Răului. O istorie a securităţii în documente (1949-1989)

• Gheorghe Buzatu, Mircea Chiriţoiu, Agresiunea Comunismului în România, Documente din arhive secrete (1944-1948)

• *** Relaţiile Internaţiomale în Acte şi Documente (1939-1945), Editura Didactică şi Pedagogică, vol II, Bucureşti 1976

• *** Misiunile lui Vâşinski în România, Documente Secrete, Institutul Naţional Pentru Studiul Totalitarismului, Bucuresşti, 1997

• *** România, marele sacrificat al celui de al doilea război mondial, Documente, Arhivele Statului din România, Bucureşti, vol I, 1994

• *** România şi Armistiţiul cu Naţiunile Unite, Documente, Arhivele Statului din România, Bucureşti, 1995

• *** România,Viaţa politică în Documente, 1945, Arhivele Statului din România, Bucureşti, 1994

• *** România, Viaţa politică în documente, 1946, Arhivele Statului din România, Bucureşti, 1996

• *** România în anticamera Conferinţei de Pace de la Paris, Documente, Arhivele Statului din România, Bucureşti, 1996

• *** România, Viaţa politică în documente, 1947, Arhivele Statului din România, Bucureşti, 1994.

• *** Documente privind istoria militară a poporului român,Editura Militară, Bucureşti, 1977

• *** Copilăria Comunismului Românesc în Arhiva Cominternului, Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 2001.

• *** Stenogramele şedinţelor Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 2002.

• *** Stenogramele Consiliului de Miniştri, Guvernarea Ion Antonescu, Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 1998.

• Lidia Brânceanu, Adina Berciu-Drăghicescu, Basarabenii şi Bucovinenii între drept internaţional şi dictat Documente (1944-1945).

• Ion Chiper, Florin Constantiniu, Adrian Pop, Sovietizarea României. Percepţii anglo-americane Bucureşti, 1993

II. LUCRĂRI GENERALE:

*** Strategii şi politici electorale în alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946, Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1998

***, 200 de zile mai devreme.Rolul României în scurtarea celui de al doilea război mondial, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984

***, Istoria Militară a Poporului Român, vol VI, Editura Militară , Bucureşti, 1988

***, România şi Tratatele Internaţionale, Editura Militară, Bucureşti, 1972.

***, Al doilea Război Mondial, Transilvania şi aranjamentele europene (1940-1944), Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1995

***, Armata română în cel de al doilea război mondial, Editura Meridiane, Bucureşti 1995

***, Armata română în revoluţia din august 1944, Editura Politică, Bucureşti, 1984

Nicolae Ciachir, Istoria politică a României de la Napoleon la Stalin, Editura Nemira,

Christian Duplan, Viaţa în roşu. Varşovia, Praga, Bucureşti 1944-1948, Editura Nemira,

Adriana Babeţi, Cornel Ungureanu, Europa Centrală, Nevroze, Dileme, Utopii, Editura Polirom, Iaşi, 1997

Alessandru Duţu, Florica Dobre, Drama Generalilor Români (1944-1964), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997

Alessandru Duţu, Florica Dobre, Leonida Loghin, Armata română în al doilea război mondial 1941-1945, Editura Enciclopedică, Bucureşti 1999

Alessandru Duţu, Între Wermacht şi Armata Roşie, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000

André Fontaine, Istoria Războiului Rece, Bucureşti, Editura Militară, 1992

Aurică Simion, Dictatul de la Viena, Editura Albatros, Bucureşti,1996.

Bucureşti, 1997

Bucureşti, 1998

Campus Eliza, Din politica externă a României 1913-1947, Editura Politică, Bucureşti, 1998

Christopher Andrew, Oleg Gordievski, K.G.B. Istoria secretă a operaţiunilor sale externe de la Lenin la Gorbaciov, Editura ALL, Bucureşti

Cloşcă Ionel, Războiul naval şi legile lui, Editura Militară, Bucureşti, 1991

Constantin Hlihor, Armata Roşie în România, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1996

Constantin Kiriţescu, România în al doilea Război Mondial, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995

Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997

Dennis Deletant, Teroarea Comunistă în România. Gheorghe Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965., Editura Polirom, Iaşi, 2001

Dinu. C. Giurăscu, Imposibila încercare, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999

Dinu.C.Giurăscu, Guvernarea Nicolae Rădescu, Editura ALL, Bucureşti, 1996

Eduard Mezincescu, Mareşalul Ion Antonescu şi catastrofa României, Editura Artemis, Bucureşti,1993

Eleodor Focşeneanu, Două săptămâni dramatice din istoria României (17-30 decembrie 1947), Editura ALL, Bucureşti, 1997

Évelyne Pisier, Istoria Ideilor Politice, Editura Amarcord, Timişoara, 2000

Florin Constantiniu, Ilie Schipor, Trecerea Nistrului, 1941, Editura Albatros, Bucureşti, 1995

Florin Constantiniu, Între Hitler şi Stalin, Danubius, Bucureşti, 1991

Florin Constantiniu, P.C.R., Pătrăşcanu şi Transilvania (1945-1946), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001

Florin Mătrescu, Holocaustul Roşu, Gerom-Design, Bucureşti, 1993

François Châtelet, Évelyne Pisier, Concepţiile politice ale secolului XX, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994

Gheorghe Boldur Lătescu, Genocidul Comunist în România, Editura Albatros, Bucureşti, 1995

Gheorghe Buzatu, Din Istoria secretă a celui de al doilea Război Mondial, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995

Gheorghe Buzatu, Mareşalul Antonescu, Iaşi, 1990

Gheorghe Buzatu, Românii în arhivele Kremlinului, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996

Gheorghe Gheorghe, Tratatele Internaţionale ale României, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980

Gheorghe Onişoru, Alianţe şi confruntări între partidele politice din România (1944-1947), Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1996

Gheorghe Onişoru, România între anii 1944-1948, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1998.

Ghiţă Ionescu, Investigarea comparativă a politicii comuniste, Bucureşti, 1992

G-ral lt (r.) ing Tiberiu Urdăreanu, Factorul tehnic în războaiele României Moderne, Editura Militară, Bucureşti, 1994

Guy Hernet, Poporul contra Democraţiei, Institutul European, Iaşi, 1998

Hannah Arendt, Originile Totalitarismului, Humanitas, Bucureşti, 1994

I.M.Maiski, Amintirile unui ambasador sovietic, Editura Politică, Bucureşti, 1967

Ion Agrigoroaie, Rusu D.D., Istoria României, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1992

Ion Agrigoroaiei, Gheorghe Buzatu, Vasile Cristian, Republica în România. De la idee la faptă, Editura Junimea, Iaşi, 1988

Ion Constantiniu, România, Marile Puteri şi Problema Basarabiei, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995

Ion Enescu, Politica Externă a României în perioada 1944-1947, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,1979.

Ion Şuţa, Infanteria română, Editura Militară, 1982

J.J.Marie, Gulagul, Editura Corint, Bucureşti, 2001

Jacques de Launay, Istoria Secretă a Cominternului, Editura Venus, Bucureşti, 1993

Jacques de Launay, Marea Prăbuşire (1941.1945), Editura Polirom, Iaşi, 1996

Jakub Karpiński, Istoria Comunismului Polonez şi Mondial, Editura de Vest, Timişoara, 1993

Jean François Revel, Revirimentul Democraţiei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995

Jean, François Soulet, Istoria Comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre, Editura Polirom, Iaşi, 1998

Lache, Stefan, Ţuţui Gheorghe, România şi conferinţa de pace de la Paris, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978

Larry Vatts, O Casandră a României, Editura Fundaţiei Culturale, Bucureşti, 1994

Lavinia Betea, Alexandru Bârlădeanu despre Dej, Ceauşescu şi Iliescu, Editura Evenimentul Românesc, Bucureşti, 1997

Lavinia Betea, Lucreţiu Pătrăşcanu Moartea unui lider comunist, Bucureşti, 2001

Lavinia Betea,Maurer şi lumea de ieri. Mărturii despre stalinizarea României, Arad, 1995

Lily Marcou, Sub Stalin şi Dej, Editura Antet, Oradea, 1998

Lloyd C.Gardner, Sferele de influenţă, Editura Elit, Bucureşti,1993

Loghin Leonida Gheorghe Romanescu, Cronica participării armatei române la războiul anithitlerist, Editura Militară, Bucureşti, 1971

Lucian Boia, Miturile comunismului românesc, Editura Nemira, Bucureşti, 1998

Lucian Boia, România,Ţară de frontieră a Europei, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002

Marius Mircu, Dosar Ana Pauker, Editura Gutenberg, Bucurerşti, 1991

Marius Oprea, Securiştii partidului. Serviciul de cadre al P.C.R. ca soluţie politică, Editura Polirom, Bucureşti, 2002

Michael Howard, Războiul în istoria Europei, Editura Sedona, Timişoara, 1997

Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Pompiliu Teodor, Keith Hitchins, Serban Papacostea, Istoria României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999

Mihai Pelin ,Cartea albă a Securităţii, Editura Presa Românească, Bucureşti, 1996

Milovan Djilas, Întălniri cu Stalin, Craiova, 1990

Nicolae Baciu, Agonia României (1944-1948), Editura Saeculum.I.O.Vestala, Bucureşti 1997

Nicolae Ciachir, Istoria Politică a Europei de la Napoleon la Stalin, Editura, Oscar Print, Bucureşti, 1998

Nicolae Ciachir, Marile Puteri şi România, 1856-1947, Editura Albatros, Bucureşti, 1996

Nicolae Dăscălescu, Nicolae Dăscălescu, generalul soldat, Editura Militară, Bucureşti, 1995

Nicolae Koslinski, Marina română în cel de al doilea război mondial (1939-1945), Editura Făt-Frumos, Bucureşti, 1996

Nicolette Franck, O înfrăngere în victorie, Bucureşti, 1992

Paul D. Quinlan, Ciocnire deasupra României, Fundaţia Culturală Română, Iaşi, 1995

Paul Sfetcu, 13 ani în anticamera lui Dej, Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, 2000

Paul Ştefănescu, Istoria Serviciilor Secrete Româneşti, Editura Diversis Press, Bucureşti, 1994

Peter Cavolcoressi, Politica Mondială după 1945, Editura Alfa, Bucureşti, 2000

Piotr Wierzbicki, Structura Minciunii, Editura Nemira, Bucureşti, 1996

Platon Chirnoagă, Istoria politică şi militară a războiului României contra Rusiei Sovietice 22 iunie 1941-23august 1944, Editura Fides, Iaşi, 1997

Raymond Aron, Democraţie şi totalitarism, Editura ALL Educaţional, Bucureşti, 2001

Reuben K. Markham, România sub jugul sovietic, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1996

Robert Levy, Gloria şi decăderea Anei Pauker, Editura Polirom, Iaşi, 2002

Robert Nozick, Anarhie, stat şi utopie, Editura Humanitas, Bucureşti 1997

Serge Berstein, Istoria Europei, Institutul European, Iaşi, 1997

Stephen Fischer Galaţi, Europa de Est şi Războiul rece, Institutul European, Iaşi, 1996

Ştefan Pascu, Ilie Ceauşescu, Mircea Muşat, România în anii celui de al doilea război mondial, Editura Militară, Bucureşti,1989

Thom Francoise, Sfârşiturile Comunismului, Editutra Polirom, Iaşi, 1996

V Anescu, Bontea Eugen, Cupşa Ion, Participarea Armatei române la războiul antihitlerist, Bucureşti, 1966

Valeriu Florin Dobrinescu, Plata şi răsplata istoriei. Ion Antonescu militar şi diplomat, Institutul European, Iaşi, 1994

Valeriu-Florin Dobrinescu, Ion Constantin, Basarabia în aniii celui de al doilea război mondial, Institutul European, Iaşi, 1995

Victor Frunză, Istoria Stalinismului în România,Editura Humanitas, Bucureşti, 1990

Virgil Atanasiu, Bat tunurile memoriei: Memorii de război, Editura Militară, Bucureşti, 1993

Vladimir Tismăneanu, Arheologia Terorii, Editura Eminescu, Bucureşti, 1992

Vladimir Tismăneanu, Fantoma lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, Editura Univers, Bucureşti, 1995

Vladimir Tismăneanu, Reinventarea Politicului. Europa Răsăriteană de la Stalin la Havel, Editura Polirom, Iaşi, 1997

Wiliam Totok, Constrângerea memoriei. Însemnări, documente, amintiri, Editura Polirom Iaşi, 2001

LUCRĂRI SPECIALE

***, Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei (1941-1945), Editura Vasile Cârlova, Bucureşti, 1995

Alexandru Oşca, Implicarea aparatului politic în acţiunea de epurare a cadrelor armatei române în anul 1948, în ‘Analele Sighet’, nr VI, 1998

Alexandru Teodorescu Schei, Învins şi Învingător (1941-1949) Campania din est şi prizonieratul,

Aurel Pentelescu, Florin Şperlea, Implicarea aparatului politic al armatei (E,C,P,) în alegerile din 1946, în “Analele Sighet”, nr III, 1996

Aurel State, Drumul Crucii, Editura Litera, Bucureşti, 1993

Cezar Zugravu, Cum şi din ce s-a format Securitatea, în “Analele Sighet”, nr VII, 1999

Cornelia Ghinea, Locţiitorul politic în armată. Conferinţa lui Emil Bodnăraş din iulie 1948, în “Analele Sighet” nr VII, 1999

Dimitrie Bejan, Oranski-Amintiri din captivitate, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998

Efitimie Ardeleanu, Gavriil Preda, Epurări, Disponibilizări, Deblocări în armata română în perioada 1946-1948, în “Analele Sighet”, nr III, 1996

Florin Şperlea, Acţiuni pentru schimbarea strucuturii sociale a armatei române în anii 1944-1960, în “Analele Sighet”, nr VIII, 2000

Florin Şperlea, Aparatul politic în armatele ţărilor Europei Centrale şi de Sud-Est (1944-1947), în “Revista de Istorie Militară”, nr 1/41, 1997

Florin Şperlea, Controlul partidului comunist asupra armatei, în “ Analele Sighet”, nr VII, 1999

Gheorghe Stefan, Consideraţii economice, sociale şi politice privind transformarea României din regat în republică populară în “ Analele Universităţii Danubius” nr 1, 2002

Gheorghe Stefan, Încadrarea prizonierilor de război români, de pe frontul de răsărit, în armata română în “ EuroEcomomica” nr V, 2003

Gheorghe Ştefan, Costurile economice, sociale şi politice ale participării României la cel de al doilea război mondial în “EuroEconomica”, nr VI, 2003

Liviu Daniel Grigorescu, Reforma Ministerului Forţelor Armate şi a Ministerului Afacerilor Interne, atent supravegheată de Partidul Muncitoresc Român

Liviu Daniel Grigorescu, Reforma Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne, atent supreavegheată de P.M.R., în “Analele Sighet”, nr VIII, 2000

Marius Oprea, Naşterea Securităţii, în “Analele Sighet”, nr VI, 1998

Mircea Carp, Anul 1946, Începutul sfârşitului în armată, în “Analele Sighet”, nr III, 1996

Mircea Dănuţ Chiriac, “Democratizarea” armatei române între 1945-1947, în “Revista de Istorie Militară, nr 3-4 (37-38) 1996

Nicolae Koslinski, Marina română de la război la armistiţiu şi confruntare, în “Revista de Istorie Militară”, nr 6 (34), 1995

Petre Opriş, Acţiuni ale aparatului de partid din armată în anii 1954-1960, în “Analele Sighet”, nr VIII, 2000

Vasile Caia, Printre Veterani, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1995

Vasile Stoica, Ocuparea Basarabiei şi a Nordului Bucovinei consecinţă a alianţei dintre Hitler şi Stalin, nr 5-6 (45-46), 1997

Downloads

Published

2023-03-28

How to Cite

Stefan, G. (2023). Political and Legal Aspects Regarding Romania’s Participation in the Second World War. Journal of Danubian Studies and Research, 12(1). Retrieved from https://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/2259

Issue

Section

Danubian Economy and Legislation