Text as a Symbol. Towards a Hermeneutics of Recognition

Authors

  • Cristinel Munteanu

Keywords:

symbol; text; meaning; hermeneutics; E. Coseriu

Abstract

In this article I will try to provide some elements for establishing a sui generis hermeneutics, that is a “hermeneutics of recognition”, referring to certain texts considered as symbols. In order to do this, I need to restore the etymological meaning of the term symbol (< O.Gr. symbolon), analysing, first of all, the word as a symbol, as it was defined by Aristotle. In this regard, I will appeal to important thinkers such as Eugenio Coseriu, Hans-Georg Gadamer, José Ortega y Gasset and others. Leaving apart the classic types of texts which were recorded by Liddell & Scott’s Lexicon as symbola (e.g.  political or commercial treaties), I will also mention the Christian Credo and I will particularly discuss the famous exchange of letters between Alexander the Great and Aristotle.

References

Aristotel (1957). Organon I: Categoriile. Despre interpretare, Traducere, studiu introductiv, introduceri şi note de Mircea Florian. București: Editura Ştiinţifică.

Aristotel (1972). Parva naturalia. Scurte tratate de ştiinţe naturale, traducere de Şerban Mironescu şi Constantin Noica. București: Editura Ştiinţifică.

Aristotel (2001). Politica, Traducere de Raluca Grigoriu. București: Editura Paideia.

Aristotel (2005). Despre suflet, Traducere din greacă şi note de Alexander Baumgarten. București: Humanitas.

Aubenque, P. (1998). Problema fiinţei la Aristotel, traducere de Daniela Gheorghe. București: Editura Teora.

Coseriu, E. (1992). Competencia lingüística. Elementos de la teoría del hablar. Madrid: Editorial Gredos.

Coşeriu, E. (1994). Prelegeri şi conferinţe (1992-1993), ca supliment al publicaţiei ALIL, t. XXXIII, 1992-1993, Seria A, Lingvistică. Iaşi: Casa Dosoftei.

Coşeriu, E. (2000). Lecţii de lingvistică generală, Traducere din spaniolă de Eugenia Bojoga, Cuvânt înainte de Mircea Borcilă. Chișinău: Editura ARC.

Coşeriu, E. (2011). Istoria filozofiei limbajului. De la începuturi până la Rousseau, Ediţie nouă, augmentată de Jörn Albrecht, cu o remarcă preliminară de Jürgen Trabant, versiune românească şi indice de Eugen Munteanu şi Mădălina Ungureanu, cu o prefaţă la ediţia românească de Eugen Munteanu. București: Humanitas.

Dumitriu, A. (1986). Eseuri, București: Editura Eminescu.

Gadamer, H.-G. (2000). Actualitatea frumosului, Traducere de Val. Panaitescu. Iași: Polirom.

Gadamer, H. G. (2001). Adevăr şi metodă, traducere de Gabriel Cercel şi Larisa Dumitru, Gabriel Kohn, Călin Petcana. București: Editura Teora.

Gadamer, H.-G. (2007). “Plato as Portraitist”, in The Gadamer Reader. A Bouquet of the Later Writings, Hans-Georg Gadamer edited by Richard E. Palmer, translated from the German. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, pp. 294-321.

Gellius, A. (1965). Nopţile atice, Traducere de David Popescu, Introducere şi note de I. Fischer. București: Editura Academiei R.S.R.

Grondin, J. (2008). Hermeneutica [traducere din limbă franceză de Adrian Ciubotaru]. Chișinău: Editura Știința.

Kabatek, J; Murguía, A. (2017). „A spune lucrurile aşa cum sunt...”. Conversaţii cu Eugeniu Coşeriu, Traducere, indici şi completări bio-bibliografice de Adrian Turculeţ şi Cristina Bleorţu. Iași: Casa Editorială Demiurg.

Liddell, H. G.; Scott, R. (1940). A Greek-English Lexicon, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones, with the assistance of Roderick McKenzie. Oxford: Clarendon Press.

Munteanu, Cr. (2019). John Dewey și problema sensului. Premise pentru constituirea unei hermeneutici integrale. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Ortega y Gasset, J. (1999). Misiunea Universităţii, Traducere şi prefaţă de Andrei Ionescu. București: Editura Univers.

Ortega y Gasset, J. (2004). Originea şi epilogul filozofiei (şi alte eseuri filozofice), Traducere din spaniolă şi note de Sorin Mărculescu. București: Humanitas.

Palmer, R. E. (1969). Hermeneutics. Interpretations Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer. Evanston: Northwestern University Press.

Peters, F. E. (1997). Termenii filozofiei greceşti, Traducere de Dragan Stoianovici. București: Humanitas.

Platon (2011). Banchetul, Traducere, studiu introductiv şi note de Petru Creţia. București: Humanitas.

Saussure, F. de (1998). Curs de lingvistică generală, Ediție critică de Tullio de Mauro, Traducere și cuvânt-înainte de Irina Izverna Tarabac. Iaşi: Polirom.

Saussure, F. de (2004). Scrieri de lingvistică generală, Text stabilit și editat de Simon Bouquet și Rudolf Engler, cu colaborarea lui Antoinette Weil, Traducere de Luminița Botoșineanu. Iaşi: Polirom.

Voltaire (1878). Dictionnaire Philosophique, Tome 17, în Œuvres complètes de Voltaire. Paris: Garnier Frères.

Zimmermann, J. (2015). Hermeneutics. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Downloads

Published

2022-12-22

How to Cite

Munteanu, C. (2022). Text as a Symbol. Towards a Hermeneutics of Recognition. Acta Universitatis Danubius. Communicatio, 16(3 (Special issue). Retrieved from https://dj.univ-danubius.ro/index.php/AUDC/article/view/2251

Most read articles by the same author(s)